21 sep 2006 17:00

Ontwikkelingssamenwerking België - Rwanda

Goedkeuring van de ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen België en Rwanda

Goedkeuring van de ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen België en Rwanda

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat het verdrag Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda goedkeurt. Rwanda is één van de 18 partners die België op basis van de wet van 25 mei 1999 weerhield als partner voor zijn internationale samenwerking. Het verdrag schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Rwanda zal verlopen. Het geeft voorrang aan vijf sectoren: basisgezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw en drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en sociale economie. Dankzij de Algemene Overeenkomst kan men verschillende Bijzondere Overeenkomsten afsluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatief Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de periode 2004-2006 en bestemt 75 miljoen euro voor projecten en programma's in de vermelde sectoren en thema's. Daarnaast wordt ook een fonds opgericht, dat studie-opdrachten voor de Belgisch-Rwandese ontwikkelingssamenwerking zal financieren.