21 sep 2006 17:00

Ontwikkelingssamenwerking België - Oeganda

Goedkeuring van de ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen België en Oeganda

Goedkeuring van de ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen België en Oeganda

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat het verdrag Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Oegandese Republiek goedkeurt. Oeganda is één van de 18 partners die België op basis van de wet van 25 mei 1999 weerhield als partner voor zijn internationale samenwerking. Het verdrag schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regering tot regering met Oeganda zal verlopen. Het geeft voorrang aan vijf sectoren: basisgezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw en drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en sociale economie. Dankzij de Algemene Overeenkomst kan men verschillende Bijzondere Overeenkomsten afsluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatief Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de periode 2004-2006 en bestemt 24 miljoen euro voor projecten en programma's in de vermelde sectoren en thema's. Daarnaast wordt ook een fonds opgericht, dat studie-opdrachten voor de Belgisch-Oegandese ontwikkelingssamenwerking zal financieren.