21 sep 2006 17:00

Nationale Delcrederedienst

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens. Op voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de heer Y. Huyghebaert, plaatsvervanger in de raad van bestuur, vervangen door de heer P. Claes. Ook op voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de heer R. Halberthal, plaatsvervanger van de Franstalige taalrol in de raad van bestuur, vervangen door mevrouw S. Waterbley.