21 sep 2006 17:00

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

Ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van NIRAS

Ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van NIRAS

Op voorstel van Minister van Energie Marc Verwilghen keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. Twee bestuurders hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt: de heer Robert Vandenplas, vertegenwoordiger van de Federale Regering en de heer Ernest Mund, vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden vervangen door de heer Sam De Smedt en de heer Hugues Latteur. Aangezien de heer Hugues Latteur, voorgesteld als vervanger van de heer Ernest Mund, al lid is van de raad van bestuur, heeft die zijn eervol ontslag voorgesteld. Hij dient dus als vertegenwoordiger van de Federale Regering vervangen te worden.