21 sep 2006 17:00

Militairen bij Federale Politie

Inzet van militairen bij Federale Politie

Inzet van militairen bij Federale Politie

De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Minister van Landsverdediging André Flahaut voor de financiering van militairen die bij de politie worden ingezet. Op 1 januari 2006 werd een project opgestart in een tiental politiezones die bijkomend personeel nodig hadden. Daarvoor deed men een beroep op militairen die er administratieve en logistieke functies uitoefenen. Het project kadert in het regeerakkoord dat plande om het aantal manschappen van het leger tegen 2015 terug te brengen tot 35.000 manschappen. Op basis van de wet van 16 juli 2005 kan Landsverdediging gedurende een jaar haar personeel ter beschikking stellen. Na die periode wordt de militair naar zijn nieuwe functie overgeplaatst. Daarna is de bezoldiging ten laste van de Politiezone. Om de financieringslast van de Politiezone te verlichten, keurde de ministerraad nu het voorstel voor de financiering goed. Een derde van het loon zal ten laste zijn van Landsverdediging en twee derde ten laste van de Politiezone. De zone krijgt dan de mogelijkheid om 1/3 te financieren via het verkeersveiligheidsfonds. Het principe wordt in een volgende programmawet ingeschreven.