17 dec 2009 14:41

Fonds voor arbeidsongevallen

Uitbetaling van ongevallenuitkering op buitenlandse rekeningen

Uitbetaling van ongevallenuitkering op buitenlandse rekeningen

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Werk een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de betaling van de uitkeringen voor arbeidsongevallen op een rekening veralgemeneed. Dat geldt voor Belgische en buitenlandse rekeningen. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet voert het principe van de betaling via overschrijving op een Belgische of buitenlandse bankrekening in. Het blijft mogelijk om per cheque uit te betalen indien de begunstigde erom verzoekt. De maatregel betekent een besparing van kosten voor het Fonds voor de arbeidsongevallen.

(*) wijziging van kb van 24 december 1987 tot uitvoering van art. 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de uitbetaling van jaarlijkse vergoedingen, renten en bijslagen.