21 mrt 2004 18:00

Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)

Uit de gesprekken in het kader van de Staten-Generaal van de Gezinnen is nogmaals nadrukkelijk gebleken dat de Belgische gezinnen nood hebben aan meer ruimte om hun gezinsleven en hun beroepsleven met elkaar te verzoenen. Zij hebben daarbij vooral behoefte aan een betere kinderopvang en aan meer aangepaste verlofperiodes.

Uit de gesprekken in het kader van de Staten-Generaal van de Gezinnen is nogmaals nadrukkelijk gebleken dat de Belgische gezinnen nood hebben aan meer ruimte om hun gezinsleven en hun beroepsleven met elkaar te verzoenen. Zij hebben daarbij vooral behoefte aan een betere kinderopvang en aan meer aangepaste verlofperiodes.

Wat betreft kinderopvang noteerde Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en voor Personen met een Handicap, een behoefte zowel op het vlak van klassieke opvang in kribben, als aan buitenschoolse opvang, opvang in noodsituaties en opvang in het kader van onregelmatige werkuren of flexibele werkuren. Voor vele ouders is het nog altijd moeilijk om een degelijke opvang te vinden en in alle rust te kunnen werken. Dit heeft uiteraard gevolgen wat betreft de gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Vaak is het namelijk de vrouw die haar loopbaan opoffert, als er geen bevredigende oplossing is voor kinderopvang. Om deze vrouwen de kans te geven hun professionele leven volop te ontwikkelen, moet het aanbod qua kinderopvang aanzienlijk uitgebreid worden. Om de levenskwaliteit van de gezinnen te verbeteren en om de werkgelegenheid in kinderopvang te bevorderen, zal de federale overheid de middelen die thans via het FCUD aan de buitenschoolse kinderopvang gewijd worden, met 30% verhogen. Hetzij een bedrag van 15 miljoen euro per jaar, vanaf 2005, met 10% stijging per jaar, tot in 2008.