16 mei 2008 11:15

Fonds voor preventie van zware ongevallen

Aanpassing van het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen

Aanpassing van het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van het Fonds voor preventie van zware ongevallen tot 2 miljoen euro verhoogt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet  en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en moet de kosten dekken van het stijgende aantal preventieopdrachten dat de Seveso-inspectie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg uitvoert.

De inrichtingen die onder de Seveso-inspectie vallen, moeten jaarlijks een heffing betalen. Een deel daarvan, vanaf 2 miljoen euro, wordt gestort in het fonds ter preventie van zware ongevallen, om de inspectiediensten te financieren. De rest wordt gestort in het fonds voor risico's van zware ongevallen. Daarmee wordt onder andere specifiek materieel aangekocht voor de brandweerdiensten in de buurt van Seveso-bedrijven.

Daarnaast organiseert en voert de dienst ook systematische inspecties in de Seveso-bedrijven uit en evalueert de veiligheidsrapporten. Het aantal inrichtingen dat onder de maatregel valt, is sinds de omzetting van de SEVESOII-richtlijn (*) aanzienlijk gestegen: van gemiddeld 87 voor 2001 tot 167 in 2007.  

(*) RL 1996/82/EG en RL 2003/105/EG.