23 dec 2004 16:00

Fonds voor spoorweginfrastructuur

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) dat de werking van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur regelt.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) dat de werking van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur regelt.

Het ontwerp heeft als doel de keuze van de persoon die zal aangeduid worden als dagelijks beheerder van het fonds uit te breiden tot de leidende leden van het Agentschap van de Schuld, dat binnen de Thesaurie werd opgericht. Ter herinnering: het fonds voor spoorweginfrastuctuur trad op 20 oktober 2004 in werking. (*) van 19 oktober 2004.