03 apr 2009 11:53

Fonds voor spoorweginfrastructuur

Bekrachtiging van de herstrucurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur

Bekrachtiging van de herstrucurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de koninklijke besluiten bekrachtigt die de herstrucurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur regelen.  

Worden bekrachtigd met ingang van de datum van inwerkingtreding:

  • het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, aangepast door de twee koninklijke besluiten van 19 december 2008,
  • het koninklijk besluit van 19 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (1),
  • het koninklijk besluit van 19 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (2),
  • het koninklijk besluit van 19 december 2008 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2 en 8 van het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.