29 mrt 2012 16:38

Fondsen voor het fundamenteel onderzoek

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om via een koninklijk besluit de verdeling van het bedrag het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vast te leggen*.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verdeelt elk jaar het bedrag dat in de programmawet is uitgetrokken voor de fondsen die actief zijn op het vlak van het fundamenteel onderzoek. De verdeling is voor 2012:

  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen: 17 108 365 euro
  • het Fonds international de la Recherche scientifique: 17 118 140 euro

* tot uitvoering van art 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2012.