12 jul 2013 18:49

Fondsen voor het fundamenteel onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bedrag toekent aan het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek en het Fonds national de la recherche scientifique.

Het bedrag voor het:

  • Fonds voor wetenschappelijk onderzoek is 17 895 604 euro
  • Fonds national de la recherche scientifique is 17 713 652 euro