27 jun 1997 17:00

Forfaitair tarief voor reiskosten van de gerechtsdeurwaarders