17 nov 2006 16:00

Forfaitaire beroepskosten

Verhoging van het percentage op de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten

Verhoging van het percentage op de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet uitvoert tot wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het ontwerp is een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp verhoogt het percentage dat van toepassing is op de laagste schijf van forfaitaire beroepskosten van 25% tot 26,1%. Het maximum aftrekbare bedrag van die beroepskosten bedraagt voortaan 2.527,5 euro. De maatregelen treden in werking op 1 januari 2006.