17 jan 1997 16:00

Forfaitarisering van sommige farmaceutische producten in hospitalen