30 jan 2009 09:10

Fortis

De Belgische staat, Fortis Holding en BNPP zijn het eens geworden over een herschikking van het Protocol ondertekend op 10 oktober 2008, op basis van het verslag van de experten aangeduid door het Hof van Beroep. Hiermee worden aan Fortis Holding en aan de aandeelhouders perspectieven en middelen geboden rond een geloofwaardig industrieel project.

De Belgische staat, Fortis Holding en BNPP zijn het eens geworden over een herschikking van het Protocol ondertekend op 10 oktober 2008, op basis van het verslag van de experten aangeduid door het Hof van Beroep. Hiermee worden aan Fortis Holding en aan de aandeelhouders perspectieven en middelen geboden rond een geloofwaardig industrieel project.

De belangrijkste krachtlijnen van het akkoord zien eruit als volgt:

1.    Oprichting van de belangrijkste verzekeringsgroep in België, voor 90% in handen van Fortis Holding en voor 10% in handen van BNPP. De prijs die BNPP betaalt voor deze minderheidsparticipatie bedraagt 550 miljoen euro. Het bestaande exclusief distributiecontract zal behouden blijven.

2.    Vermindering tot 1 miljard euro (tegenover 4,1 miljard euro) van het aandeel van Fortis Holding in de SPV. Het aandeel van BNPP is 12%. De financiering van SPV wordt verzekerd door Fortis Bank voor een bedrag van 6,5 miljard euro, met de waarborg van de Belgische staat ten belope van 5 miljard euro.

3.    BNPP heeft aanvaard het mechanisme van de CASHES te behouden zonder betaling door Fortis Holding aan Fortis Bank van het voorschot van 2,35 miljard euro voorzien in het Protocol.

4.    De Belgische staat kent aan Fortis Holding, na een “lock-up” periode van 2 jaar, een recht toe op de toekomstige meerwaarde op de BNPP-aandelen over de zes volgende jaren tegen een prijs van 68 euro. Deze regeling vervangt de voorgenomen coupon-regeling (de zogenaamde “coupon 42”).

5.    De Belgische staat blijft binnen het kader van de enveloppen voorzien voor de steun aan de banken. Haar maximale interventie in Fortis, die was vastgelegd op 14,9 miljard euro wordt teruggebracht tot 11,4 miljard euro.

6.    De Raad van Bestuur van Fortis Holding heeft deze bijsturingen van het Protocol goedgekeurd onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders.

Fortis Bank en BNP Paribas zullen vanuit Brussel hun industrieel project vorm geven ten bate van de Belgische economie. Alle andere bepalingen van het protocol worden behouden, onder andere deze met betrekking tot het behoud van de werkgelegenheid.