06 feb 2009 12:24

Franse Gemeenschap

Gelijkstelling met een vaste benoeming van sommige mandaten als inspecteur in het onderwijs van de Franse Gemeenschap

Gelijkstelling met een vaste benoeming van sommige mandaten als inspecteur in het onderwijs van de Franse Gemeenschap

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat sommige aanstellingen als inspecteur in het onderwijs van de Franse Gemeenschap gelijkstelt met een vaste benoeming. Die gelijkstelling geldt voor de berekening van de pensioenrechten. 

Het gaat om de mandaten van inspecteur-generaal en coördinerend inspecteur-generaal (*). De maatregel opent geen nieuw recht op pensioen maar neemt wel de  perioden van het mandaat in aanmerking voor de berekening ervan.

(*) voorzien in het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiediensten en de pedagogische adviseurs.