29 mrt 2016 17:24

Frauduleuze mails verzonden in naam van de FOD Volksgezondheid

Sinds vorige week is er een mail in omloop in naam van de FOD Volksgezondheid, met als onderwerp “Schorsing van uw ziektefonds verzekering”.
 

In die mail wordt gevraagd om 100 euro te storten als wettelijke toeslag voor de mutualiteit door een nieuwe wet van 1 januari 2016. De verzenders dreigen ermee dat ziektekosten niet langer vergoed worden als de betaling niet gebeurt via www. sneltegoed. nl.

Dit is géén mail die van de FOD Volksgezondheid komt. Het gaat om fraude waarbij de naam van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid misbruikt wordt. Deze wet van 1 januari 2016 bestaat uiteraard niet.

 

De FOD Volksgezondheid raadt mensen aan niet op deze mail te reageren, de website niet te openen en de mail ongeopend uit de mailbox te verwijderen. Bij de FOD Economie werd reeds klacht ingediend tegen de verzenders.

 

 

 

Contact: Vinciane Charlier: 0475/ 93 92 71