18 nov 2005 16:00

Fregatten

Aankoop van twee tweedehandse M-type fregatten van Nederland

Aankoop van twee tweedehandse M-type fregatten van Nederland

Op voorstel van de Heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de gunning van de opdracht met betrekking tot de aankoop van twee tweedehandse M-type fregatten van Nederland, teneinde de escortecapaciteit van de Marinecomponent te verbeteren. De overdracht van de schepen is verzien voor eind maart 2007 voor het eerste en eind maart 2008 voor het tweede.