12 jun 2015 15:13

Fusie van het Fonds voor de beroepsziekten en van het Fonds voor Arbeidsongevallen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block akkoord met het principe van de fusie tussen het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)  om zo de twee takken van de beroepsrisico's in één enkele instelling te verenigen. 

De fusie van het FBZ en het FAO tot één enkele instelling is ten volle gerechtvaardigd door de overlapping tussen hun kernopdrachten. Een groot deel van de wetgeving, de kernopdrachten, de doelgroepen, de stakeholders en de sociale partners zijn identiek, soortgelijk of compatibel. Dat maakt het voor het personeel van beide fondsen makkelijker om zich de materie toe te eigenen.

Naast de schaalvoordelen zal deze samensmelting het mogelijk maken om gemakkelijker een globale en coherente aanpak van de beroepsrisico's te ontwikkelen, meer bepaald op het vlak van expertise, preventie en socioprofessionele herinschakeling.

De ministerrraad draagt de minister van Sociale Zaken op om de nodige maatregelen te nemen voor de optimalisering van de bevoegdheden "beroepsrisico's" door de fusie van beide fondsen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de voogdijminister, de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Begroting, de minister van Werk en van de betrokken overheidsdiensten wordt belast met het bestuderen van de technische uitvoeringsmodaliteiten van die fusie. De resultaten van de technische werkgroep worden voorgelegd aan de ministerraad.