15 jul 2022 19:09

Fysieke beveiliging van nucleaire installaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed over de fysieke beveiliging van nucleaire installaties.

De regelgeving met betrekking tot de fysieke beveiliging van het kernmateriaal, de nucleaire installaties en het nucleair vervoer, wordt hoofdzakelijk gevormd door het koninklijk besluit van 17 oktober 2011. Meer dan tien jaar na de inwerkingtreding van dit besluit blijkt dat er aanpassingen nodig zijn, in het bijzonder een volledigere regeling voor de samenwerking met de politiediensten om mogelijke aanvallen te voorkomen en erop te reageren.

Het ontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel de verplichtingen voor de exploitanten van nucleaire installaties op het gebied van de interventie (response) vast te stellen. Het ontwerp beoogt tevens de procedure voor het beheer van wijzigingen die aan de installatie of aan het nucleair vervoerbedrijf moeten worden aangebracht, in het bijzonder aan het systeem voor fysieke beveiliging, te vervolledigen en te preciseren. Het ontwerp bevat tenslotte diverse updates, correcties, verduidelijkingen en nieuwe regels en begrippen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.