23 mei 2003 17:00

Fytosanitaire problemen aardappelen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, verleende de Ministerraad toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de prefinanciering van de operationele kosten voor de vernietiging/verwerking van besmette loten aardappelen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, verleende de Ministerraad toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de prefinanciering van de operationele kosten voor de vernietiging/verwerking van besmette loten aardappelen.

Eind maart werden in verschillende loten aardappelen bacteriën ontdekt. Drastische maatregelen (inbeslagneming - blokkering) werden getroffen met betrekking tot de besmette partijen en de velden van de betrokken telers.