07 nov 2003 16:00

Gastransport

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied, dit voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en noodzakelijk om hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied, dit voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als zijnde van nationaal of Europees belang en noodzakelijk om hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken.

Het ontwerp voorziet afwijkingen van de jaarlijkse tarieven voor de aansluiting op het transportnet en het gebruik ervan. Die afwijkingen hebben betrekking op de uitbreiding van de LNG-terminal (liquefied natural gas = vloeibaar aardgas) van de NV Fluxys LNG in Zeebrugge. De Ministerraad heeft vervolgens de Minister van Energie gemachtigd om een schrijven te richten aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) waarin wordt aangedrongen op de goedkeuring van maximumtarieven op lange termijn voor het gebruik van de LNG-terminal installaties vanaf de industriële ingebruikname van de uitbreidingsinvesteringen en dit ten laatste voor eind november. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van vijf dagen.