03 dec 2004 16:00

Gdnet

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad zijn toestemming voor de toewijzing van een meerjarige open overeenkomst van diensten, (2004-2005-2006), om het Gdnet-systeem ten voordele van de Federale Politie op punt te stellen en te onderhouden.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad zijn toestemming voor de toewijzing van een meerjarige open overeenkomst van diensten, (2004-2005-2006), om het Gdnet-systeem ten voordele van de Federale Politie op punt te stellen en te onderhouden.

Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma HP-COMPAQ. Gdnet is een geheel van hardware en software dat de politiediensten in staat stelt om via het HILDE-netwerk de verschillende gecentraliseerde informaticasystemen, al dan niet in het beheer van de politie (fototheek, wegeninformatie, Rijksregister...), gedecentraliseerd te gebruiken. Het systeem is ook een kruispunt voor de transit van gegevens en voor de toegangscontrole van verschillende systemen, zoals het intranet en de verschillende portaalsites. Het werd in 1992 in onderhandelingsprocedure met de firma DIGITAL (nu HP-Compaq) in het kader van een outsourcing ontwikkeld.