11 mei 2012 19:18

Geactualiseerde operationele inzet van Landsverdediging in 2012

Afghanistan
Na de uitvoering van de onderstaande wijzigingen daalt het aantal Belgische militairen in Afghanistan progressief tot een 360-tal.
Kaboel

Afghanistan
Na de uitvoering van de onderstaande wijzigingen daalt het aantal Belgische militairen in Afghanistan progressief tot een 360-tal.

Kaboel

 • De opdracht force protection op de Kaboul International Airport (KAIA) wordt vanaf 30 september 2012 stopgezet.
 • Het aantal Belgische onderrichters aan de logistieke school van het Afghaanse leger te Kaboel wordt geleidelijk afgebouwd. Deze missie eindigt eind december 2012. De resterende Belgische aanwezigheid in Kaboel zal bestaan uit militairen die ingezet blijven in de ISAF-hoofdkwartieren, in de nationale inlichtingencel, als onderrichter in de communicatieschool van het Afghaanse leger en als beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade.
 • Een beperkt detachement zal, na de terugtrekking van de bewakingselementen van KAIA, de logistieke en administratieve steun verzekeren van de resterende militairen.

Noordelijke Regio (Kunduz & Mazar-e-Sharif)

 • Vanaf midden 2012 start België met de geleidelijke afbouw van de begeleiding van het Afghaanse leger, dat aan autonomie wint, waardoor het aantal noodzakelijke militaire raadgevers vermindert.
 • Wegens de herschikking van het ondersteunende personeel wordt tiental extra personen van KAIA overgeplaatst naar Kunduz.

 

 • België zet enkele extra onderrichters Explosive Ordonnance Disposal (EOD) voor de genieschool van het Afghaanse leger in.

Kandahar

 • Eén Luxemburgse sectie (9 pers) integreert in de Belgische formatie op Kandahar Airfield voor de bewaking van vliegtuigen op de grond. Dit heeft geen impact op ons effectief.
 • Het detachement F-16 in Kandahar (KAF) wordt verminderd met een tiental militairen als gevolg van de reductie van het aantal vlieguren per maand. 
 • Acht Belgische militairen zullen van mei tot september deel uitmaken van het medisch personeel van het veldhospitaal op Kandahar Airfield.

Libanon
De toekomst van Belgische opdracht is afhankelijk van eventuele samenwerkingsovereenkomsten met de Ieren die de opdracht in At Tiri van de Fransen willen overnemen. De Verenigde Naties beslissen in de komende maanden over een verlenging van het mandaat en/of opdracht. Indien een heroriëntering zich opdringt, zal een bijkomende actualisatie-beslissing van de Ministerraad gevraagd worden. 

Afrika
De huidige inzet van Belgische militairen op het Afrikaans continent is voornamelijk gericht op de deelname aan vredeshandhavende en veiligheidsoperaties alsook op nationale verbintenissen in het kader van militaire partnerschapprogramma’s.

Atalanta (anti-piraterij)

 • Een bijdrage op het hoofdkwartier van de operatie.
 • zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 1 juli 2011, zal een fregat van oktober 2012 tot januari 2013 aan de operatie EUNAVFOR ATALANTA deelnemen 
 • een Belgische militair zal in 2012 deelnemen aan ATALANTA aan boord van een Frans Marineschip.

 De Democratische Republiek Congo

 • De bijdrage luchttransport aan MONUSCO blijft, zoals beslist door de Ministerraad van 1 juli 2011, behouden tot 30 november 2012. In mei/juni 2012 wordt de inzet geëvalueerd.
 • Voor de European Union Security Sector Reform Mission (EUSEC) wordt voorgesteld om de bijdrage in 2012 voort te zetten met 4 militairen.

Oeganda
De lopende bijdrage voor EUTM Somalië van 6 militairen in Oeganda eindigde begin april 2012. De EU plant een volgende trainingsperiode van juni tot oktober 2012. Defensie stelt voor om opnieuw deel te nemen met 6 militairen voor de duur van 5 maanden (juni – oktober 2012).

Ambassades
Tot slot wordt voorgesteld om de bepaalde Belgische ambassades op het Afrikaanse continent te blijven beveiligen 

Europa – Balkan

Gedurende een week zal een Belgische militair naar Kosovo gestuurd worden om jaarlijkse periodieke onderhoudswerken uit te voeren aan een Luxemburgs satellietstation. België krijgt hiervoor in ruil zendtijd voor satellietcommunicatie zoals afgesproken in een bilateraal akkoord.  De huidige beslissing is een actualisering van de operationele inzet zoals die op de ministerraad van 1 juli 11 werd goedgekeurd. Dit communiqué omvat enkel de gewijzigde planningsgegevens.

In functie van de gewijzigde operationele omstandigheden of nieuwe behoeften, kan de Belgische inzet in operaties in 2012 nog veranderen.