23 okt 2015 15:47

Geactualiseerde richtlijnen procedures voor Europese instanties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de geactualiseerde instructies en toepassingen van de inbreukprocedures en de procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA-Hof).

In 2006 keurde de ministerraad een actieplan goed ter verbetering van het Belgische omzettingsproces, net als de richtlijnen inzakze te volgen procedures voor het Hof van Justitie. Na al die jaren was er dringend nood aan een actualisering en aanvulling van de instructies, werd het procedurehandboek nu geactualiseerd. De nieuwe versie van de instructies is opgesplitst in twee delen: de precontentieuze en contentieuze fase. Het bevat ook een toelichting bij alle soorten procedures die voor de drie rechterlijke instanties van de Europese Unie en voor het EFTA-Hof kunnen lopen.

De precontentieuze fase kende enkele ontwikkelingen, waaronder:

  • de invoering van het EU PILOT-systeem en de INFR-databank door de Europese Commissie
  • de goedkeuring van het actieplan. Het actieplan had als doel het aantal inbreukprocedures verminderen.

De contentieuze fase kende ook enkele ontwikkelingen, waaronder:

  • de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009
  • de wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie in 2013
  • het groeiend aantal tussenkomsten van België bij het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA-Hof)
  • de publicatie van de nieuwe praktische aanwijzingen in 2014, voor de partijen die zaken bij het Hof aanbrachten

De ministers brengen hun administraties op de hoogte van de nieuwe instructies en zien toe op de strikte toepassing ervan.