20 jul 2005 17:00

Geautomatiseerde stemming

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakoord met de Gewesten goed over de geautomatiseerde stemming.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakoord met de Gewesten goed over de geautomatiseerde stemming.

Het ontwerp behandelt: - de samenwerking op organisatorisch, financieel en technisch vlak om de geautomatiseerde stemsystemen te gebruiken voor de lokale verkiezingen in 2006 en de federale wetgevende verkiezingen in 2007. - het sluiten van een overeenkomst tussen de federale staat, de gewesten en de constucteurs over de opschaling van de stemapparatuur van de eerste generatie. - het sluiten van een overeenkomst tussen de federale staat, de Gewesten en de constructeurs over het onderhoud en de bijstand van het stemmaterieel op de dag van de verkiezingen. De kosten voor de opschaling zijn voor de helft ten laste van de federale overheid en voor de helft van de drie gewesten. De stemapparatuur zal nog twee verkiezingen worden gebruikt. De kosten voor het onderhoud zijn ten laste van de gemeenten en de kosten voor de bijstand op de verkiezingsdag zijn ten laste van de overheid die de verkiezingen organiseert.