21 feb 2003 16:00

Geautomatiseerde stemming

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor de organisatie van twee experimenten inzake geautomatiseerde stemming.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor de organisatie van twee experimenten inzake geautomatiseerde stemming.

Het gaat om een systeem: 1. van optische lezing van de stembiljetten voor de geautomatiseerde stemopneming van de uitgebrachte stemmen. Dit experiment zal doorgaan in dezelfde kantons als deze waar de voorgaande experimenten werden doorgevoerd, te weten het kanton Chimay (gemeenten Chimay en Momignies) en het kanton Zonnebeke (gemeente Zonnebeke). 2. van controle van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier ("ticketingsysteem" genaamd). Voor dit experiment gaat het om de kantons die als eerste in 1991 het geautomatiseerde stemsysteem uitgetest hebben, dit wil zeggen het kanton Verlaine (gemeenten Verlaine en Villers-le-Bouillet) en het kanton Waarschoot (gemeente Waarschoot).