17 okt 1997 17:00

Gebouwen voor het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justi
tie