17 mei 2024 20:12

Gebruik van 2-methyloxolaan in voedingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het gebruik van 2-methyloxolaan in voedingsmiddelen.

Het gaat om de omzetting van richtlijn (EU) 2023/175 betreffende het gebruik van het extractiemiddel 2-methyloxolaan in extractieprocessen bij de productie of fractionering van vetten en oliën en de productie van cacaoboter, bij de bereiding van ontvette eiwitproducten en ontvet meel, en bij de bereiding van ontvette graankiemen en aroma's uit natuurlijke aromatische stoffen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.