01 feb 2013 17:38

Gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatiediensten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van de 800 MHz-band door elektronischecommunicatiediensten vastlegt.

De 800MHz-band (790-862 MHz) wordt toegevoegd aan de lijst van frequentiebanden waarvoor de operatoren die het  netwerk uitbaten en mobiele elektronischecommunicatiediensten aan het publiek aanbieden, een enige heffing voor de gebruiksrechten voor de radiofrequenties dienen te betalen. Het ontwerp van koninklijk besluit legt de voorwaarden vast om de gebruiksrechten in de 800 MHz-band te verkrijgen en uit te oefenen. Er zijn drie loten van 10 MHz duplex beschikbaar. De gebruiksrechten worden toegekend voor 20 jaar. De enige heffing bedraagt 25 000 euro per MHz per maand, wat neerkomt op 120 miljoen euro per perceel. Als het hele spectrum verkocht wordt, betekent dat een minimale opbrengst van de veiling van 360 miljoen euro.

De ontwerpen worden voorgelegd aan het Inteministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna worden ze aan de Raad van State voorgelegd.