28 nov 2017 12:43

Gebruik van de asielprovisie voor de POD Maatschappelijke Integratie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme om de asielprovisie te gebruiken voor de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

De ministerraad van 31 maart 2017 besliste om een nieuwe asielprovisie te creëren om de bijkomende niet-recurrente kosten inzake de asielcrisis in 2017 te dekken voor een bedrag van 64 miljoen euro voor de POD Maatschappelijke Integratie. Op die provisie mag pas een beroep worden  gedaan als de reguliere kredieten zijn opgebruikt.

Op basis van de maandelijkse betalingen en rekening houdend met de maandstaten die nog betaald moeten worden, zal er echter een tekort zijn op de basisallocaties die dienen voor de terugbetalingen van de door de OCMW’s toegekende steun. De ministerraad gaat dan ook akkoord met de opname van 24.872.044,84 euro uit de interdepartementale provisie om de bijkomende kosten van de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van de asielcrisis in 2017 te dekken.