01 dec 2017 15:01

Ministerraad van 1 december 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie had de eerste minister het in de eerste plaats over de maatregelen die werden genomen op het vlak van veiligheid. Het gaat om volgende maatregelen:

  • de 9e verdeling van het provisioneel krediet voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme 
  • de verbetering van onze capaciteit op het vlak van dynamische gegevensbanken, dankzij de uitbreiding van de gegevensbank Terrorist Fighters tot de Homegrown Terrorist Fighters en de creatie van de gegevensbank rond de Haatpropagandisten
  • de vaststelling van het legercontingent voor 2018

Minister van Economie Kris Peeters gaf vervolgens een woordje uitleg over de oprichting van de Nationale raad voor de productiviteit. Die wordt in elk land van de Europese Unie in het leven geroepen om de evolutie van de productiviteit en de politieke uitdagingen op dat vlak te analyseren.

Minister van Justitie Koen Geens besprak daarna de belangrijke hervorming van de huwelijksvermogensstelsels, voor meer duidelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid (zie bijgevoegde presentatie). Die hervorming treedt in werking op 1 september 2018, op hetzelfde ogenblik als de hervorming van het erfrecht.

Koen Geens had het vervolgens over de hervorming van het ondernemingsrecht, die in tweede lezing door de regering werd goedgekeurd. Die hervorming ontmantelt het wetboek van koophandel en neemt het op in het wetboek van economisch recht.  

Minister van Energie en Leefmilieu Marie Christine Marghem besprak de toekenning van een subsidie, in het kader van het Energietransitiefonds, aan een project dat werd ingediend als gevolg van de oproep tot voorstellen over de energiebevoorradingszekerheid.

Op het vlak van asiel gaf staatssecretaris Theo Francken meer uitleg over het ontwerp van koninklijk besluit dat de lijst opmaakt van veilige landen van herkomst, dit in het kader van de vreemdelingenwet. 

Tot slot deelde de eerste minister nog het volgende mee: hij bevestigde dat de informatie die door de advocaat van prins Laurent werd overgemaakt momenteel juridisch wordt onderzocht en dat de regering intensief verder werkt aan de uitvoering van het zomerakkoord, in afwachting van de laatste adviezen van de Raad van State.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: