28 nov 2017 15:40

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om volgende dossiers:

  • het opstarten van een procedure voor de herbevoorrading van lucht-grondbewapening voor de F-16-vloot, als gevolg van de verlenging van operatie Desert Falcon (ODF) via NSPA, het agentschap van de NAVO dat logistieke ondersteuning biedt voor aankoopdiensten
  • de gunning van de opdracht met betrekking tot de aankoop van een Electronic Warfare Operational Support systeem ten voordele van de NH90-helikopter en het bijhorend onderhoudscontract