28 nov 2017 11:54

Legercontingent voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2018 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 29 225 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2018 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 28 080 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen
  • 445 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen, zoals de militairen bij het Koninklijk Paleis of het Paleis der Natie
  • 700 reservisten die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd.