28 nov 2017 12:29

Hervorming van het ondernemingsrecht - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Het voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel het ondernemingsrecht te moderniseren door de invoering van een algemeen ondernemingsbegrip, dat van toepassing zal zijn op een groot deel van de economische wetgeving. Het begrip onderneming zal de achterhaalde begrippen “handelaar en daden van koophandel” vervangen. 

Het voorontwerp bevat de volgende drie krachtlijnen:

  • het ontmantelen van het Wetboek van koophandel om het op te nemen in het Wetboek van economisch recht
  • de invoering  van een nieuw ondernemingsbegrip, dat zal gelden in het wetboek economisch recht voor de volgende domeinen: inschrijvingsplicht in het KBO, het boekhoudplicht en het insolventierecht. Dit nieuw ondernemingsbegrip zal eveneens de aanknopingsfactor zijn voor  het bepalen van de bevoegde rechtbank.
  • de wijziging van rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd met het oog op het neerleggen ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.