28 nov 2017 12:33

Oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit.

Het voorontwerp van wet regelt de opdracht, de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor Productiviteit, die binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd opgericht. In uitvoering van de aanbeveling van 20 september 2016 van de Raad van de Europese Unie zal de Nationale Raad voor Productiviteit de evolutie van de productiviteit en de beleidsuitdagingen op dat vlak analyseren en de gevolgen van de mogelijke beleidsopties evalueren.

De minister van Economie wordt gemachtigd om het voorontwerp voor te leggen aan het Overlegcomité, met het oog op de vaststelling van de regionale delegaties van de Gewesten. Daarna mag het voorontwerp voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.