07 jul 2016 17:06

Gebruik van private bewaking op zee tegen maritieme piraterij uitgebreid naar de Golf van Guinee

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met de uitbreiding van het gebruik van private bewaking op zee naar de Golf van Guinee om de opvarenden van Belgische schepen te beschermen tegen maritieme piraterij. 

Het zeegebied voor de kust van Somalië werd, met het koninklijk besluit van 11 februari 2013, aangeduid als zeegebied waar het gebruiken van private bewakingsondernemingen is toegelaten, overeenstemmend met de "high risk area" voor de gezamenlijke EU-actie "ATALANTA". Sinds deze maatregel van kracht werd, werden de schepen die varen onder Belgische vlag of onder Belgian Beneficial Ownerschip gevrijwaard van aanvallen van piraterij. Deze maatregel biedt een effectieve bescherming tegen piraterij en wordt nu uitgebreid tot de Golf van Guinee, waar een onrustwekkende stijging van het aantal incidenten werd vastgesteld.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private bewaking op zee tegen piraterij