20 jul 2023 18:32

Gebruiksrechten voor zendinstallaties in de Noordzee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee.

De bestaande 2G- en 3G-vergunningen van de Belgische publieke mobiele operatoren gelden enkel voor het nationale vasteland en niet in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee. De Belgische wetgeving is echter wel van toepassing op deze zone.

Toen er bij het BIPT aanvragen kwamen voor gebruiksrechten op de zandbanken in de Noordzee, werd een beroep gedaan op de wet betreffende de elektronische communicatie. Het ontwerp is bedoeld om voor dergelijke aanvragen voortaan een koninklijk besluit te voorzien.

Dit is onder meer belangrijk voor zendinstallaties ter ondersteuning van de exploitatie en het onderhoud van de windmolenparken waarbij het gebruik van moderne breedbandige draadloze communicatietechnieken vereist is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel comité voor telecommunicatie, radio-omroep en televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het toekennen van gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee