27 nov 2013 19:06

Gedeeld gebruik van antennesites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het gedeeld gebruik van antennesites. 

Het ontwerp legt de principes vast waaraan de informatie in de databank van antennesites moet voldoen. Om een volledige informatie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en een optimale toegankelijkheid van de databank te verzekeren, zal elke operator aan het BIPT verschillende gegevens meedelen over al zijn sites, zodat de informatie effectief wordt gedeeld. 

Het BIPT zal maandelijks een gedetailleerde lijst met alle bestaande en geplande sites publiceren. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State.