06 dec 2002 16:00

Gedelegeerd bestuurder van BIAC

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (BIAC).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (BIAC).

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Pierre Klees verstrijkt op 31 december 2002. De Raad van Bestuur van 7 november 2002 heeft voorgesteld dat deze laatste het mandaat van gedelegeerd bestuurder verder zou uitoefenen tot 31 december 2003. De Raad acht het immers wenselijk om de continuïteit van het beheer van de onderneming te verzekeren, rekening houdend met de onzekerheden die heersen in het milieu van BIAC.