17 dec 2013 16:14

Geen akkoord over het alcoholplan 2014-2018

De Interministeriële Conferentie Drugs vond vandaag geen akkoord over het alcoholplan 2014-2018 dat een geïntegreerd beleid voorstelt voor de strijd tegen alcoholmisbruik in ons land. Ter herinnering, in deze conferentie zetelen 22 ministers uit de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen.

Het ontwerp van plan bevatte in totaal 33 acties om het schadelijk gebruik van alcohol in ons land te doen verminderen.  Het omvatte onder meer maatregelen voor een betere preventie en hulpverlening, een betere controle op de verkoop van alcohol en het gebruik van alcohol in het verkeer, maar ook meer investeringen in onderzoek en dataverzameling.