04 okt 2002 17:00

Geen terugkeerpremie voor asielzoekers PECO-landen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad de beslissing van de Task Force Asiel bevestigd om, met onmiddellijke ingang, de uitbetaling van de terugkeerpremie verbonden aan de vrijwillige terugkeer naar die landen stop te zetten. Aan onderdanen die terugkeren naar Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië en Polen kan dus vanaf heden geen terugkeerpremie meer toegekend worden. Dezelfde maatregel blijft ook van toepassing op de Slovaken.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad de beslissing van de Task Force Asiel bevestigd om, met onmiddellijke ingang, de uitbetaling van de terugkeerpremie verbonden aan de vrijwillige terugkeer naar die landen stop te zetten. Aan onderdanen die terugkeren naar Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië en Polen kan dus vanaf heden geen terugkeerpremie meer toegekend worden. Dezelfde maatregel blijft ook van toepassing op de Slovaken.

Een aantal kandidaat-lidstaten van de Europese Unie genereren nog steeds een belangrijke groep asielaanvragers. De regering is van oordeel dat de terugkeerpremie die uitbetaald wordt aan uitgeprocedeerde asielzoekers of illegalen in het kader van REAB (*) uit die landen een aantrekkingsfactor vormt. De regering heeft dan ook IOM (Internationale Organisatie voor Migratie), die belast is met de operationalisering van terugkeerprogramma's, gevraagd deze beslissing aan al zijn terreinpartners te communiceren. (*): REAB= Return and Emigration of Asylumseekers from Belgium