07 nov 2013 13:38

Geen Vrede zonder Vrouwen

Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, legde tijdens de persconferentie die deze donderdag plaatsvond in het Instituut de oorsprong van de brochure uit: “Resolutie 1325, die dertien jaar geleden aangenomen werd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, kent vrouwen een groter aandeel toe in de oplossing van gewapende conflicten en vredesonderhandelingen, postconflict heropbouw en handhaving van de vrede. Vrouwen zijn immers meer dan slachtoffers die beschermd moeten worden. Ze zijn ook actoren met een belangrijke rol in het stoppen en voorkomen van geweld.


Magda De Meyer, voorzitster van de Vrouwenraad, wees op het belang van het middenveld: “De uitvoering van deze resolutie komt maar langzaam op dreef. De lidstaten van de VN moeten nationale actieplannen voorleggen én uitvoeren. Dit kan niet zonder het middenveld daarbij te betrekken. Beleid en burger kunnen elkaar versterken op weg naar de toepassing van deze resolutie, die veel te weinig prioriteit krijgt. En dat terwijl er zoveel burgeroorlogen woeden.”


Duurzame vrede is onmogelijk zonder gelijke rechten en kansen voor vrouwen”, volgens haar.  Deze brochure legt dit standpunt uit en stelt tien acties voor om van hieruit actief mee te werken aan de wereldwijde implementatie van VN-Resolutie 1325. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de Vrouwenraad zakjes met zaad van witte klaprozen te koop. Deze witte klaprozen symboliseren de vrede. De zakjes werden met de hand geborduurd door het Vrouwenhuis in Istalif, Afghanistan. De opbrengst gaat integraal naar kleine projecten voor vrouwen in conflictgebieden. “Dergelijke projecten maken voor vrouwen op het terrein het verschil tussen wanhoop en hoop”, voegde Magda De Meyer er nog aan toe.


Ze sloot af met de opmerking: “Met de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog in het vooruitzicht, zal deze actiebrochure ongetwijfeld een zeer handig instrument zijn, dat inspirerend werkt en aanzet tot actie. Het is belangrijk niet te vergeten dat ook vrouwen bij deze oorlog betrokken waren, als moeders, als echtgenotes, maar ook als vluchtelingen, verzetsstrijdsters, arbeidsters, verpleegsters of journalistes.”

 

Brochures zijn gratis te verkrijgen zowel bij de Vrouwenraad als bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Zakjes met klaprooszaad zijn te koop bij de Vrouwenraad.


Meer info via www.vrouwenkracht.net

 

Perscontact:

Anne Rowie

nvr.arowie@amazone.be

02/229.38.61