19 nov 2010 14:38

Gefabriceerde tabak

Wijziging van de wetgeving op de belasting van tabaksproducten

Wijziging van de wetgeving op de belasting van tabaksproducten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet van 3 april 1997 wijzigt betreffende het fiscaal stelstel van gefabriceerde tabak.

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zet de Europese richtlijn 2010/12/EU (*) over de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten om in Belgisch recht. Die richtlijn wijzigt onder meer de definities van sigaretten, sigaren en cigarillo's en van andere vormen van rooktabak.  

(*) van de Raad van 16 februari 2010.