27 jun 2008 13:13

Gehandicapte kinderen

Toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap van 66% of meer

Toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap van 66% of meer

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden wijzigt voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap van 66% of meer.
 
Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, voert een overgangsbepaling in om de kinderen het recht op de verhoogde tegemoetkoming toe te kennen vanaf de datum van de erkenning van de lichamelijke of geestelijke handicap.

Het koninklijk besluit van 11 maart 2008 kende kinderen met een handicap door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66% of meer vanaf 1 januari 2008 een absoluut recht toe op de verhoogde tegemoetkoming. Voordien moesten ze een verklaring op erewoord indienen en werd de verhoogde tegemoetkoming slechts toegekend na een inkomensonderzoek. Als de verklaring vroeger dan drie maanden na de erkenning van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid werd ingediend, werd de verhoogde tegemoetkoming toegekend vanaf de datum van de erkenning.

Door de opheffing van de oude regeling op 1 januari 2008 konden de kinderen die pas in het laatste kwartaal van 2007 de erkenning van de ongeschiktheid kregen, daarna geen verklaring op erewoord meer indienen en konden ze het recht op de verhoogde tegemoetkoming pas op 1 januari 2008 bekomen.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.