10 mei 2019 16:44

Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030: federale begeleidingsmaatregelen als antwoord op verzoeken van de regio's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen in het kader van het Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 goed.

Op 31 december 2018 legde België aan de Europese Commissie zijn Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 (NEKP 2030). Dit project voorziet dat de federale overheid de verzoeken die de regio's aan haar hebben overgemaakt als onderdeel van hun NEKP-bijdragen, zal bijwerken overeenkomstig de lijst met begeleidende maatregelen.

De ministerraad keurt dus de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen goed, met name op het gebied van belastingen, investeringen en mobiliteit. Deze maatregelen zullen worden besproken met de regio's om te voldoen aan de ambities van de België naar een koolstofarme economie.