03 dec 2004 16:00

Geïntegreerde diensten voor thuiszorg

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage.

De subsidie bestaat uit een forfaitair bedrag van 0,19 euro per jaar per inwoner van de zorgregio. (*) van 8 juli 2002.