24 sep 2010 11:39

Geïntegreerde politie

Overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie

Overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie

Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, heeft de ministerraad de start goedgekeurd van de volgende drie overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie:

  • het aangaan van een hospitalisatieverzekering voor het CALOG-personeel van de geïntegreerde politie dat niet geniet van gratis medische zorg,
  • de aankoop en plaatsing van een ERP-systeem voor de federale politie,
  • de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd informaticapersoneel voor de federale politie.

Voorts heeft de ministerraad de gunning goedgekeurd aan de firma CASA Air S/A van een overheidsopdracht voor de aankoop van een tweedehandse helikopter voor de dienst Luchtsteun van de federale politie.