07 jul 2023 16:46

Geïntegreerde strategie van België voor de Sahel-regio

De ministerraad keurt het ontwerp van geïntegreerde strategie van België voor de Sahel-regio goed.

De landen in de Sahel worden geconfronteerd met extreme armoede, ongelijke toegang tot sociale basisvoorzieningen, demografische druk, democratisch deficit en de gevolgen van de klimaatverandering. Sinds 2012 komen daar nog onveiligheid en instabiliteit bij.

Zoals uit het regeerakkoord blijkt, is de Sahel een prioriteit voor België. Sinds enkele jaren mobiliseert ons land al zijn actoren van het buitenlands beleid in de regio. Deze mobilisatie vereist een constante evaluatie van de omstandigheden, risico's en kansen en moet gebaseerd worden op strategische doelstellingen en leidende beginselen.

Daarom wil ons land nu een geïntegreerde strategie ontwikkelen om onze acties in de regio te sturen en de redenen, doelstellingen, beginselen en middelen van ons engagement publiekelijk toe te lichten.

De ontwerpstrategie is onderworpen aan een breed raadplegingsproces dat op 1 juni 2022 van start is gegaan. De tekst werd opgesteld op een alomvattende en inclusieve manier, waarbij de volgende instellingen betrokken zijn:

  • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en zijn beleidscellen
  • het ministerie van Defensie en zijn beleidscel
  • de Belgische diplomatieke posten in de regio
  • Enabel
  • het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Egmont
  • en vertegenwoordigers van de gezamenlijke strategische kaders waarin de Belgische niet-gouvernementele samenwerkingsactoren die in de regio actief zijn, worden samengebracht